Hur du väljer social kanal efter för din verksamhet och målgrupp

Att välja rätt sociala medier (SoMe) är A och O för att lyckas med din digitala marknadsföring. Görs inte valen korrekt från början kan du arbeta hur mycket som helst på dina annonser utan att det generera lönsamma resultat.

Så hur väljer du rätt sociala kanaler att synas på? Genom att fastställa informationen utifrån de tre grundpelarna som beskrivs nedanför får du en bra bas att utgå ifrån för att kunna göra ett klokt urval.

Definiering av mål
Precis som med de flesta strategier behöver mål identifieras tidigt i processen. Beroende på hur definitionen av dina mål ser ut kan du börja sålla bort de medier som inte funkar ihop med måluppsättningarna. På så sätt blir det lättare att se vilka sociala kanaler du har att välja mellan.

Låt oss definiera dina mål

Lokalisering av målgrupp
Din hemsidas data kan säga mycket om målgruppens demografi, geografi och personliga intressen. Genom att granska dessa tre aspekter kan du få en bra uppfattning om vilka sociala medier din målgrupp med största sannolikhet använder. Det är även här som det är mest relevant och gynnsamt för dig att synas.

Utvärdering av resurser
Sociala medier kräver tid och ansträngning från den som ska använda dem i affärssyfte. Därför är det bra att se över dina resurser för dessa uppgifter inom verksamheten. Saknar du dessa tillgångar kan du alltid anlita oss på Mortensen Media för att sköta det externt!

Anlita oss för SoMe strategi och hantering

symbol