Marknadsföring sociala medier

N

Specialister
Erfarna specialister med stor kompetens

N

Budskap och ökat förtroende 
Sprid ditt företags budskap och öka förtroendet för ditt varumärke

N

Personlig specialist
Kontinuerlig kontakt med din personliga specialist

Marknadsföring på olika sociala medier

Idag är det möjligt för företag att marknadsföra sig på sociala medier för att få större synlighet och nå bredare kundgrupper. Våra specialister arbetar med marknadsföring på FacebookInstagram och Linkedin. Det som är viktigt att tänka på är att du har ett tydligt syfte med din marknadsföring i sociala medier. Syftet kan vara att sprida och stärka varumärket, hitta nya kunder, driva trafik till hemsidan eller helt enkelt stärka relationen till befintliga kunder. Vi ha stor erfarenhet och bred kompetens inom marknadsföring på sociala medier och kan hjälpa dig med att lyckas på de olika kanalerna.

Sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler där innehållet skapats av användare samt tillåter användare att kommunicera direkt med varandra. För företag är sociala medier en perfekt kanal för att direkt kunna kommunicera med nya- och befintliga kunder. Därför rekommenderar vi på Mortensen Media att ditt företag också bör finnas på de olika sociala kanalerna. Fördelen med att annonsera på sociala medier är att du kan nå ut till din specifika målgrupp baserat på deras geografi, demografi och intressen. Detta i sin tur resulterar i att ditt budskap når ut till rätt person och ökar chanserna till att fånga en relevant kund med rätt budskap.

Strategi för sociala medier

Vi anser att varje företag är unikt och det ska även synas i din marknadsföring. Därför tar vi tillsammans fram en strategi, som lönar sig för dig och ditt företag. Vi ser över dina mål med marknadsföring på sociala medier, lägger fram en plan för annonseringen, går igenom budgetar och mycket mer.

Varför ska du välja marknadsföring på sociala medier med oss?

Personliga specialister

Vi på Mortensen Media värnar om en nära kundkontakt. Du får en personlig specialist som skapar annonser samt konton, håller koll, optimerar och rapporterar din marknadsföring på sociala medier, för ett mer effektivt resultat. Då vi anser att en nära kundkontakt förbättrar arbetet, ser vi alltid till att utse en specialist som arbetar med ditt företag hela vägen. Med en nära relation och hög tillgänglighet kan du alltid känna att dina frågor, tankar och idéer når fram till rätt person.

Resultat

Med hjälpen vi kan erbjuda för din marknadsföring på sociala medier kan du nå din potentiella målgrupp effektivt och på rätt sätt. För att din marknadsföring på sociala medier ska vara så lönsam som möjligt och generera så många kunder som möjligt så anpassar vi dina annonser utifrån dem tjänster eller produkter som ditt företag erbjuder. Vi strävar alltid efter att ditt företag ska spendera så lite pengar som möjligt för en så stor spridning som möjligt. Med rätt typ av marknadsföring på sociala medier kan du enkelt nå ditt syfte och mål med marknadsföringen och du kommer snabbt att kunna se resultat i dina investeringar.

Kontakta oss för marknadsföring på sociala medier

Vill du veta mer om marknadsföring på sociala medier eller vill du ha ett prisförslag? Kontakta oss idag så ser vi till att du får den information du behöver.

Marknadsföring sociala medier

Några av våra kunder

akkafrakt
kajkanten
rormontoren
söderåsenmurochkakel
tettesmc

Vår arbetsprocess

talk

Uppstart

Vid ett första uppstartsmöte går du och din specialist igenom dina önskemål och förväntningar. Utifrån våra rekommendationer och era önskemål, fattar vi ett gemensamt beslut kring grunden för hur marknadsföringen på sociala medier ska fungera. Har du önskemål kring budskap eller kampanjer, tar vi dem med oss när vi skapar annonserna. Vi lägger till våra idéer och sedan tar vi fram ett förslag med bild och text så att dina annonser förmedlar era värderingar och generera lönsamma resultat i förhållande till era investeringar. Därefter påbörjas arbetet i att skapa kampanjerna.

target

Optimering

När annonserna är gjorda, fortsätter specialisternas arbete. För att försäkra synlighet, trafik och ROI görs en ständig optimering av marknadsföringen på sociala medier. Den löpande optimeringen, som vi utför, innefattar bland annat eventuella förändringar i kampanjer, annonser och även i målgruppen. Detta är en viktig del i arbetet mot dina mål med Facebook annonsering.

graph

Rapportering och uppföljning

Vi följer upp vårt arbete kontinuerligt. Varje månad får du tillsammans med din personliga specialist en genomgång av rapporten där ni bland annat går igenom resultat av annonserna och rekommendationer. För oss är det viktigt att du som kund vet vad du har investerat dina pengar i och varför du ska fortsätta, vad din investering har gett för resultat och vad vi ska göra i nästa steg. Vi avsätter tid för dina frågor, synpunkter och diskussioner för att komma fram till gemensamma beslut kring din Facebook annonsering. Vi värdesätter en nära kundkontakt och allt sker direkt med din personliga specialist, som sköter dina annonser.

symbol