Nå succé online med en optimerad UI- och UX design

Vad är UI- och UX design?

UI står för User Interface (användargränssnitt) design och är kort sagt länken mellan ett system och dess användare, men även den ”dialog” som vanligtvis är mellan en användare och ett IT-system. UI-design är kort sagt designen som syns utåt på en hemsida. UI-design är relaterad till den användarupplevelse du önskar att skapa, så kallad User Experience (UX) design.

När du väl känner dina användare, är det viktigt att ta din tid att överväga vilka designelement som ska vara en del av ditt UI. Nedan är tre tips och tricks som är värda att överväga när du ska skapa en optimerad upplevelse för dina användare.

  1. Håll din design stilren. Ett bra användargränssnitt är nästan osynlig för besökaren. Med andra ord har man undvikit onödiga element och är istället tydlig i språket, texten och de budskap man vill förmedla.
  2. Var noga med att vara konsekvent när du väljer och använder UI-element på hemsidan. Genom att använda konsekventa element i din design och UI, känner dina besökare sig trygga med ditt företag. Det leder till att dina besökare har större chans att utföra de mål du vill att de ska göra på din hemsida.
  3. Skapa ett mönster i språkanvändningen och layouten på hela hemsidan, för att underlätta effektiviteten. När en besökare har lärt sig hur man interagerar med en sida eller en funktion på en sida, ska användaren enkelt kunna överföra denna färdighet och förståelse till andra delar av hemsidan också.

Vill du ha mer information om hur du enklast kan optimera din UI- och UX design på din hemsida?

symbol