Varför bör man ha en långsiktig varumärkesstrategi?

Styrkan i en långsiktig varumärkesstrategi

Utan en tydlig strategi och kommunikationsplan är det lätt att falla in i kortsiktiga marknadsföringsaktiviteter. Spontana kampanjer blir ofta spretiga och kan på lång sikt stjälpa varumärkesarbetet mer än vad det gör nytta.

Med en långsiktig plan och strategi säkerställer ni att varumärkesarbetet blir konsekvent vilket inte bara stärker er varumärkeskännedom utan även varumärkets trovärdighet.

Vill ni ha hjälp av en rådgivare?

 

Vad bör ni se över i strategiarbetet?

  • Stämmer er profil överens med den varumärkesidentitet ni vill förvalta/bygga?
  • Är de kanaler ni använder idag relevanta för ert varumärkesarbete eller behöver ni byta/komplettera med andra kanaler?
  • Har ni marknadsaktiviteter som behöver omformas för att gå i linje med varumärkesarbetet?
  • Vilka processer har ni för utvärdering och revision av er externa kommunikation?
  • Är de anställda bra ambassadörer för varumärket eller behöver ni ändra något i er interna kommunikation?
  • Kan ni jobba med kundupplevelsen för att stärka word-of-mouth?

Behöver du hjälp med att se över er varumärkesstrategi eller få rådgivning kring digitala kanaler som sociala medier och nyhetsbrev? Kontakta en av våra rådgivare så hjälper vi dig!

symbol