Video, en väsentlig marknadsföringskanal

Video ökar i popularitet

Det går inte att undgå att vi idag spenderar en stor del av vår tid online genom att titta på video. YouTube, Facebook och Instagram Reels är glasklara exempel på sociala medier som vill kunna erbjuda sina användare möjligheten att skapa och distribuera video.

Globalt lägger gemeneman 100 minuter per dag på att kolla på video online. Räknar man då på cirka 7 miljoner svenskar som använder internet var dag enligt svenska statistiska centralbyrån är det cirka 11,6 miljoner timmar per dag. Det vill säga att det finns en stor skala av folk du kan nå ut till med video.

Vill du veta mer om videoannonsering?

Vad du ska fokusera på när du skapar din video 2022

  • Visa upp ärlighet & autenticitet
    Att visa hur du relaterar till målgruppens intressen visuellt i en naturlig miljö för de tjänster och produkter du erbjuder är väsentligt för skapa en bra video. Under pandemin har vi börjat värdera ärlighet och autenticitet mer. Detta har lett till att vi även ställer dessa krav på de varumärken vi beställer tjänster och produkter av. Med andra ord håll innehållet i din video så naturligt och ärligt som möjligt!

  • Kort video blir mer populär
    Ju mer tid vi spenderar med att kolla på klipp online desto mer minskar vår möjlighet att ägna lika mycket uppmärksamhet till varje enskild video. Det leder till att fler av oss har lättare att se klart en video som förmedlar fördelarna av produkten eller tjänsten inom ett spann på 15 sekunder. Kort sagt håll din video kort och informativ!

Intresserad av att börja med videoannonsering?

symbol