Vad är en visuell identitet?

Vad är en visuell identitet?

En visuell identitet är den synliga representationen av varumärke och företag, från logotyp, färger till webbdesign. Den innehåller allt som visuellt representerar din verksamhet online och fysiskt.

livingart-f
3 tips för att skapa en stark visuell identitet
Oavsett om du skapar en visuell identitet för första gången eller ”bara” vill förbättra verksamhetens identitet, kan du använda dig av dessa 3 tips som nämns nedanför:

  1. Lär känna målgruppen: Definiera vem eller vilka du vill nå ut till. Det med hjälp av demografiska segment som kön, åldersgrupp och geografisk plats. Utifrån den insamlade informationen kan du sen lära dig mer om målgruppens vanor, beteende samt motivation till varför de väljer dina produkter och tjänster. Du kommer att upptäcka att visuella intryck har en starkare effekt på din målgrupp än andra. Undersök vilka som fungerar bäst i förhållande till vad du vill sälja.
  2. Forma identiteten noggrant: En visuell identitet kan vara sammansatt av många olika komponenter. För att uppnå en sådan stark profil måste du ha fullständig kontroll över valmöjligheter som typografi, färgpaletter, och logotypdesign. Dessutom måste du ha koll på användningen av bilder över olika sorters media och användargränssnitt i förhållande till målgruppens preferenser.
  3. Stick ut från mängden: Att skapa en stark visuell identitet kan hjälpa ditt varumärke och din verksamhet att sticka ut från mängden. Det är viktigt att fråga sig själv ”Är mitt varumärke direkt igenkännbart för min målgrupp?” Om till exempel potentiella kunder ser en bild av företagets produkt eller tjänst på sociala medier, kommer de att associera det med din verksamhet utan att klicka på bilden? Är svaret ja, då har du kommit långt med din visuella identitet.

Det krävs mycket för att en skapa professionell visuell identitet och vi hjälper dig gärna komma igång så du får profilen du behöver. Vill du ha mer information om hur vi kan optimera din visuella identitet?

symbol