Animationer och motion graphics på en hemsida

Fånga dina kunders uppmärksamhet genom animationer på hemsidan

Animationer och motion graphics på en hemsida kan hjälpa till att fånga besökarens uppmärksamhet och uppmuntra dem till att vidta vissa åtgärder. Det kan handla om små animationer som drar en besökares blick mot ett visst element, förmedlar ett marknadsföringsbudskap eller underlättar navigeringen runt på hemsidan.

3 goda skäl till att använda animationer på din hemsida:

1. Förbättrat användarengagemang
Syftet med webbanimationer är att skapa positiva känslor och interaktioner. De kan hjälpa till att fånga besökarnas uppmärksamhet och motiverar dem till att utföra åtgärder på sidan.

Något så enkelt som svävande effekter på klickbara knappar och bilder kan göra att besökarna lägger mer märke till elementen. Det i sig kan vara enormt effektivt i förhållande till hela flödet av hur du bygger ditt UI och UX.

2. Ökat kvarhållande
För att säkerhetsställa att användaren spenderar så lång tid som möjligt på hemsidan är det viktigt att du blir skicklig på att anpassa de visuella effekterna. Med rätt effekter kan du skapa större intresse för innehåll och viktiga budskap.

Forskning inom effektiv UI och UX visar på att animationer, om de används på rätt sätt, kan behålla besökare på sidan längre. Det kan vara en avgörande faktor för att sänka din avvisningsfrekvens och därmed öka din bibehållning (retention). Effekten av detta är ofta ett ökat intresse för din hemsides innehåll. I sin tur leder det till uppmuntran och resulterar i fler delningar samt ökning av trafiken generellt.

3. Förmåga att förenkla komplexa berättelser och budskap
Att förmedla rätt sorts berättelser och budskap är avgörande om du vill lyckas online. Genom en kombination av rörliga element, väl genomtänkt grafisk profil och rätt budskap kan webbanimationer nå människor på många nivåer. Dessutom kan de nås mer effektivt av relevant information än på statiska webbplatser.

Möjligheterna inom animation och rörlig grafik är många. Därav måste de väljas med stor omsorg utifrån tänkbart syfte. På Mortensen Media kan vi producera och vägleda dig i användningen av animering av logotyper, dynamiska banners, video- och webbanimationer.

Vill du ha mer information om hur du kan optimera din webbplats med animationer?

symbol