Herrehuset Langeskov

Herrehuset i Langeskov är en klädesbutik belägen i Langeskov centrum. Det är en av Langeskovs äldsta butiker där du kan hitta kläder till bra kvalitet från kända märken för både män och kvinnor.

Sidan i sig är byggd utifrån funktionalitet, enkelhet men även att den ska fungera i både mobil och desktop. Färger och konstruktion har en central position både för att skapa ett gemensamt språk men också för att det är något butikens kunder redan är familjära med. Med de här principerna byggde vi upp en hemsida som är enkel att navigera, lätt att få en överskådlig bild samt ger det rätta intrycket för varje besökare.

Typsnitt kombineras med san-serif, för att underlätta läsningen av texter på digitala skärmar och ett serif typsnitt som används i rubriker för att ta visa på att Herrehuset är en av de äldre butikerna i Langeskov. Färgerna är starka utan att vara överröstande och kombinationen med de stora bilderna gör sidan mer inbjudande vid varje besök.

symbol