Facebook Annonsering

Hitta nya kunder på Facebook!
Kontakta oss direkt
facebook

Facebook annonsering för ditt företag

Beroende på hur ni som företag annonserar ut inlägg på Facebook och mot vilken målgrupp ni riktar annonserna, kan ni på så vis nå ut till den kundgrupp som är anpassad utefter era tjänster eller produkter. Facebook-annonsering är en funktionell resurs som ökar online-tillvaron successivt och kan på så sätt ge en större varumärkeskännedom för företagets målgrupp. Vi på Mortensen Media tycker det är viktigt att se att varje företag är unikt och därför skräddarsyr vi tjänsterna utefter era behov.

Processen genom Facebook-annonsering

Via en Facebook-annons kan ni som företag gå ut med ny och befintlig information, väcka intresse hos nya kunder samt bygga upp en kännedom av ert varumärke. Vi gör alltid hela processen från start till slut genom att steg för steg lägga upp en plan tillsammans med er. Vi går även igenom och sätter mål som ert företag ska uppnå genom Facebook-annonseringen. Steg som ingår i processen är: kontakt med företaget, skapande av annons (bild och text), publicering av annons samt uppföljning och utveckling av annonsens resultat.

Kontakta oss för mer information gällande Facebook-annonsering.

symbol