Skapa interaktivt innehåll på Instagram Reels

Skapa interaktivt innehåll på Instagram Reels

Instagram Reels är en perfekt källa att hämta värdefull kundinformation från. Plattformens kontinuerliga utveckling gör det möjligt för dig att använda fler sätt att samla in information på. En av de mest populära metoderna är genom att skapa innehåll som målgruppen...
Vad är digital marknadsföring egentligen?

Vad är digital marknadsföring egentligen?

Digital marknadsföring innefattar kommunikation kring produkter och tjänster som förmedlas via digitala kanaler. Exempel på sådana plattformar är Facebook, Instagram och Google Ads med flera. Att sprida ditt budskap på detta sätt gör att du som företagare kan nå ut...
Animationer och motion graphics på en hemsida

Animationer och motion graphics på en hemsida

Fånga dina kunders uppmärksamhet genom animationer på hemsidan Animationer och motion graphics på en hemsida kan hjälpa till att fånga besökarens uppmärksamhet och uppmuntra dem till att vidta vissa åtgärder. Det kan handla om små animationer som drar en besökares...