Marketing Automation: Rätt budskap vid rätt tidpunkt

Marketing Automation: Rätt budskap vid rätt tidpunkt

Ni kanske har hör talas om Marketing Automation men vad är det och hur kan det hjälpa er? Marketing Automation kan enkelt förklaras som individ anpassad kommunikation till en befintlig eller potentiell kund vid ett planerat tillfälle. Detta kan till exempel vara...